(1)
Lokė B. KONKURUOJANTYS POŽIŪRIAI Į PASAULIO POLITIKĄ. POL 2017, 85, 190-200.