(1)
Grigonis G. Stasio Lozoraičio Jaunesniojo demokratinės Lietuvos Vizija. POL 2018, 89, 90-105.