(1)
Pivoras S. Prigimtinė Teisė Ir Civilizacinė pažanga: Politinės Teorijos Prielaidos Simono Daukanto Istoriografijoje. POL 2019, 95, 56-82.