(1)
MACKONIS A. EKONOMINIŲ LAIMĖS RODIKLIŲ PAGRĮSTUMO IR PATIKIMUMO PROBLEMA. POL 2012, 65, 93-112.