(1)
Aleksandravičius P. Atviroji Visuomenė Henri Bergsono Supratimu: Jos politinės raiškos Ir Antropologinis Pagrindimas*. POL 2020, 99, 41-63.