(1)
Šiaudvytienė E. ISTORIJOS DIMENSIJA NEOSCHOLASTINĖJE EUROPOS INTEGRACIJOS SAMPRATOJE. POL 2013, 72, 43-71.