(1)
Jakniūnaitė D.; Nekrašas E. KAIP TIRTI TARPTAUTINIUSSANTYKIUS KONSTRUKTYVISTIŠKAI: FILOSOFINIŲ PRIELAIDŲ IRTEORINIŲ NUOSTATŲ ANALIZĖ. POL 2015, 59, 29-58.