(1)
Nekrašas E. POZITYVIZMO IR POSTPOZITYVIZMO GINČAS SOCIALINIUOSE MOKSLUOSE. POL 2015, 57, 76-97.