(1)
Gailiūnas E. TERORIZMAS IR PARTIZANINIS KARAS – DVI SUKILIMO FORMOS. POL 2015, 57, 98-124.