(1)
Valantiejus V. LIBERALIZMO IR DEMOKRATIJOS SANTYKIS POLITINĖS FILOSOFIJOS POŽIŪRIU. POL 2015, 56, 81-102.