(1)
Matonytė I. TARPTAUTINIS SEMINARAS „POLITIKOS MOKSLŲ RAIDA RYTŲ IR VIDURIO EUROPOJE“. POL 2015, 56, 187-189.