(1)
Laurinavičius Česlovas; Lopata R.; Sirutavičius V. KRITINIS POŽIŪRIS Į LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKĄ: KAS PASIKEITĖ NUO AUGUSTINO VOLDEMARO LAIKŲ?. POL 2015, 54, 91-122.