(1)
Nekrašas E. KRITINIAI PAMĄSTYMAI APIE LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKĄ. POL 2015, 54, 123-142.