(1)
Vaicekauskaitė Živilė M. ES BANKŲ SĄJUNGOS KŪRIMAS: BANKŲ POZICIJŲ ANALIZĖ. POL 2016, 80, 30-61.