Lokė B. (2016). „ATSAKOMYBĖS GINTI“ PRINCIPO KONSTRAVIMAS TARPTAUTINIU IR NACIONALINIU LYGIU: JT IR JAV ATVEJAI. Politologija, 81(1), 111-132. https://doi.org/10.15388/Polit.2016.1.10008