Matonytė I., Morkevičius V., Lašas A., & Jankauskaitė V. (2017). GRĖSMIŲ VISUOMENĖS GEROVEI SUVOKIMAS: SOCIALINIO OPTIMIZMO, SOCIALINIO IR INSTITUCINIO PASITIKĖJIMO BEI PASITIKĖJIMO SAVIMI ĮTAKA. Politologija, 85(1), 3-55. https://doi.org/10.15388/Polit.2017.1.10669