Grigonis G. (2018). Stasio Lozoraičio jaunesniojo demokratinės Lietuvos vizija. Politologija, 89(1), 90-105. https://doi.org/10.15388/Polit.2018.1.11665