Jankauskas A. (2013). IN MEMORIAM. PROF. TOMAS REMEIKIS 1934–2013. Politologija, 71(3), 151-157. https://doi.org/10.15388/Polit.2013.3.1722