Aleksandravičius P. (2020). Atviroji visuomenė Henri Bergsono supratimu: jos politinės raiškos ir antropologinis pagrindimas*. Politologija, 99(3), 41-63. https://doi.org/10.15388/Polit.2020.99.2