Likaitė D. (2014). POLITIZUOTI(S) AR NE(SI)POLITIZUOTI? LIETUVOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATVEJIS. Politologija, 74(2), 96-122. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3636