Jokubaitis A. (2015). POLITIKA IR MISTIKA. Politologija, 58(2), 30-47. https://doi.org/10.15388/Polit.2010.2.8308