Lokė B. „ATSAKOMYBĖS GINTI“ PRINCIPO KONSTRAVIMAS TARPTAUTINIU IR NACIONALINIU LYGIU: JT IR JAV ATVEJAI. Politologija, v. 81, n. 1, p. 111-132, 25 geg. 2016.