Mackevičiūtė R. VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS GEROVĖS REŽIMŲ ORIENTACIJA Į AMŽIŲ: LENKIJOS IR VENGRIJOS ATVEJŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ. Politologija, v. 82, n. 2, p. 117-172, 28 rugs. 2016.