Matonytė I.; Morkevičius V.; Lašas A.; Jankauskaitė V. GRĖSMIŲ VISUOMENĖS GEROVEI SUVOKIMAS: SOCIALINIO OPTIMIZMO, SOCIALINIO IR INSTITUCINIO PASITIKĖJIMO BEI PASITIKĖJIMO SAVIMI ĮTAKA. Politologija, v. 85, n. 1, p. 3-55, 12 geg. 2017.