Lokė B. KONKURUOJANTYS POŽIŪRIAI Į PASAULIO POLITIKĄ. Politologija, v. 85, n. 1, p. 190-200, 12 geg. 2017.