Aleksandravičius P. Atviroji visuomenė Henri Bergsono supratimu: jos politinės raiškos ir antropologinis pagrindimas*. Politologija, v. 99, n. 3, p. 41-63, 15 gruodž. 2020.