Nekrašas E. KRITINIAI PAMĄSTYMAI APIE LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKĄ. Politologija, v. 54, n. 2, p. 123-142, 1 saus. 2015.