Šileikis E. SOCIALINIŲ MOKSLŲ FORUMAS PAŠALIEČIO AKIMIS ARBA KO „TŪLAS TEISININKAS“ GALĖJO PASISEMTI IŠ „NETEISININKŲ“. Politologija, v. 54, n. 2, p. 158-171, 1 saus. 2015.