Vervečkienė, Liucija. 2019. „Pabrėžta, nutylėta, Pateisinta: ,kartų efektas‘ senelių, tėvų Ir anūkų sovietmečio Atmintyje“. Politologija 96 (4), 8-37. https://doi.org/10.15388/Polit.2019.96.1.