Aleksandravičius, Povilas. 2020. „Atviroji Visuomenė Henri Bergsono Supratimu: Jos politinės raiškos Ir Antropologinis Pagrindimas*“. Politologija 99 (3), 41-63. https://doi.org/10.15388/Polit.2020.99.2.