Norkus, Zenonas. 2015. „SPARČIOS SĖKMINGOS POKOMUNISTINĖS TRANSFORMACIJOS IR JOS NESĖKMĖS ,DĖSNIAI‘: DAUGIAREIKŠMIŲ KINTAMŲJŲ KOKYBINĖ LYGINAMOJI ANALIZĖ“. Politologija 60 (4), 3-52. https://doi.org/10.15388/Polit.2010.4.8288.