Lokė B. (2016) „,ATSAKOMYBĖS GINTI‘ PRINCIPO KONSTRAVIMAS TARPTAUTINIU IR NACIONALINIU LYGIU: JT IR JAV ATVEJAI“, Politologija, 81(1), p. 111-132. doi: 10.15388/Polit.2016.1.10008.