Aleksandravičius P. (2020) „Atviroji visuomenė Henri Bergsono supratimu: jos politinės raiškos ir antropologinis pagrindimas*“, Politologija, 99(3), p. 41-63. doi: 10.15388/Polit.2020.99.2.