Likaitė D. (2014) „POLITIZUOTI(S) AR NE(SI)POLITIZUOTI? LIETUVOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATVEJIS“, Politologija, 74(2), p. 96-122. doi: 10.15388/Polit.2014.2.3636.