Norkus Z. (2015) „SPARČIOS SĖKMINGOS POKOMUNISTINĖS TRANSFORMACIJOS IR JOS NESĖKMĖS ,DĖSNIAI‘: DAUGIAREIKŠMIŲ KINTAMŲJŲ KOKYBINĖ LYGINAMOJI ANALIZĖ“, Politologija, 60(4), p. 3-52. doi: 10.15388/Polit.2010.4.8288.