[1]
Lokė B., „,ATSAKOMYBĖS GINTI‘ PRINCIPO KONSTRAVIMAS TARPTAUTINIU IR NACIONALINIU LYGIU: JT IR JAV ATVEJAI“, POL, t. 81, nr. 1, p. 111-132, geg. 2016.