[1]
StašienėJ., „POPULIZMAS – GRĖSMĖ ATSTOVAUJAMAJAI DEMOKRATIJAI AR JOS (PA)TAISYMO PRIEMONĖ?“, POL, t. 82, nr. 2, p. 3-31, rugs. 2016.