[1]
Mackevičiūtė R., „VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS GEROVĖS REŽIMŲ ORIENTACIJA Į AMŽIŲ: LENKIJOS IR VENGRIJOS ATVEJŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ“, POL, t. 82, nr. 2, p. 117-172, rugs. 2016.