[1]
Matonytė I., Morkevičius V., Lašas A., ir Jankauskaitė V., „GRĖSMIŲ VISUOMENĖS GEROVEI SUVOKIMAS: SOCIALINIO OPTIMIZMO, SOCIALINIO IR INSTITUCINIO PASITIKĖJIMO BEI PASITIKĖJIMO SAVIMI ĮTAKA“, POL, t. 85, nr. 1, p. 3-55, geg. 2017.