[1]
Šerpetis K., „POSTKOMUNIZMO IR POSTLIBERALIZMO PARADAS: KONVERGENCIJA AR KOEGZISTENCIJA?“, POL, t. 88, nr. 4, p. 163-177, gruodž. 2017.