[1]
Vervečkienė L., „Pabrėžta, nutylėta, pateisinta: ,kartų efektas‘ senelių, tėvų ir anūkų sovietmečio atmintyje“, POL, t. 96, nr. 4, p. 8-37, lapkr. 2019.