[1]
VALANTIEJUS V., „POSTKOMUNIZMAS KAIP IDEOLOGINĖ KONSTRUKCIJA“, POL, t. 65, nr. 1, p. 3-28, saus. 2012.