[1]
Aleksandravičius P., „Atviroji visuomenė Henri Bergsono supratimu: jos politinės raiškos ir antropologinis pagrindimas*“, POL, t. 99, nr. 3, p. 41-63, gruodž. 2020.