[1]
Likaitė D., „POLITIZUOTI(S) AR NE(SI)POLITIZUOTI? LIETUVOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATVEJIS“, POL, t. 74, nr. 2, p. 96-122, saus. 2014.