[1]
Matonytė I., „TARPTAUTINIS SEMINARAS ,POLITIKOS MOKSLŲ RAIDA RYTŲ IR VIDURIO EUROPOJE‘“, POL, t. 56, nr. 4, p. 187-189, saus. 2015.