[1]
Nekrašas E., „KRITINIAI PAMĄSTYMAI APIE LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKĄ“, POL, t. 54, nr. 2, p. 123-142, saus. 2015.