[1]
Šileikis E., „SOCIALINIŲ MOKSLŲ FORUMAS PAŠALIEČIO AKIMIS ARBA KO „TŪLAS TEISININKAS“ GALĖJO PASISEMTI IŠ ,NETEISININKŲ‘“, POL, t. 54, nr. 2, p. 158-171, saus. 2015.