Lokė B. „,ATSAKOMYBĖS GINTI‘ PRINCIPO KONSTRAVIMAS TARPTAUTINIU IR NACIONALINIU LYGIU: JT IR JAV ATVEJAI“. Politologija, T. 81, nr. 1, 2016 m.gegužės, p. 111-32, doi:10.15388/Polit.2016.1.10008.