Matonytė I., Morkevičius V., Lašas A., ir Jankauskaitė V. „GRĖSMIŲ VISUOMENĖS GEROVEI SUVOKIMAS: SOCIALINIO OPTIMIZMO, SOCIALINIO IR INSTITUCINIO PASITIKĖJIMO BEI PASITIKĖJIMO SAVIMI ĮTAKA“. Politologija, T. 85, nr. 1, 2017 m.gegužės, p. 3-55, doi:10.15388/Polit.2017.1.10669.