Vervečkienė L. „Pabrėžta, nutylėta, Pateisinta: ,kartų efektas‘ senelių, tėvų Ir anūkų sovietmečio Atmintyje“. Politologija, T. 96, nr. 4, 2019 m.lapkričio, p. 8-37, doi:10.15388/Polit.2019.96.1.